http://www.blue7.ecom.net.pl/

CZOŁÓWKI
Czołówka - miejsce gdzie umieszczono wszelkie dane dotyczące miejsca ślubu, przyjęcia weselnego, oczywiście imiona i nazwiska pary młodej , świadków i rodziców pary młodej.  Nic nie stoi na przeszkodzie by umieścić inne dane które para młoda uzna za istotne.... np. imiona i nazwiska rodziców chrzestnych, imię księdza celebranta itp.